Matsikkerhet

3 innlegg

Hånd med poteter av typen Gamle raude fra Aurland

Disse potetene er helt unike!

Nå tilbyr Norsk Bruksgenbank fire eldre norske potetsorter for dyrking. Dette er helt unike poteter som ikke finnes på markedet fra før, med en spesiell historie, utseende og smak. Det er Solhatt økologisk hagebruk, som også er medeier i Norsk bruksgenbank, som distribuerer miniknoller av disse sortene for oppformering. Alle […]

barnehånd som holder rødbeter

Matsikkerhet og Norsk selvforsyning

Matsikkerheit dreier seg om at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat – i krisetider òg. Befolkningsvekst, klimaendringar, press på naturressursar og stigande råvareprisar dei siste åra har satt matsikkerhet høgt på dagsorden – både i Noreg og internasjonalt. Les mer om dette på regjeringens nettside

Det avgjørende mangfoldet av matplanter

Til tross for enorm variasjon, er det kun 200 plantearter som blir dyrka i noe særlig grad i landbruket i dag, og bare et knippe av disse utgjør brorparten av maten vi spiser. Så lite som ni arter utgjør nesten 70 prosent av det som dyrkes på verdensbasis. De siste […]