Poteter

Her kan du bestille miniknoller av eldre potetsorter

Hånd med poteter av typen Gamle raude fra Aurland

Alle potetfoto: Potetbonde Fredrik Magnussen

Av de rundt 200 gamle potetsortene som er bevart i NIBIOs potetgenbank, er nesten ingen å få tak i som settepotet eller matpotet. Det har Norsk bruksgenbank gjort noe med, og sammen med Overhalla klonsavlssenter og Norsk genressurssenter vil vi i 2024 tilby miniknoller av fire eldre potetsorter.

Miniknoller er små knoller som er produsert fra virusfritt «mormateriale» fra potetgenbanken, av Overhalla klonavlssenter. Med utgangspunkt i miniknoller må man forvente å oppformere i et par år før man får en salgbar avling av noen særlig størrelse.

Vi ser for oss at oppformering av disse miniknollene for salg av matpotet vil passe andelslandbruk og småskala produsenter som vil tilby et unikt produkt til forbruker, spesialbutikker eller restauranter.

Norsk sortsutvikling

Til forskjell fra grønnsaker, har Norge egen sortsutvikling av potet som ledes av Graminor. Vårt kalde og våte klima gjør at det må tas andre hensyn i sortsutviklingen i Norge enn i andre land og motstand mot sykdom er en av de viktigste kriteriene. Likevel har mange av sortene som er i produksjon i Norge i dag opphav i utlandet.

Strengt regulert

Settepotetproduksjon er strengt regulert for å sikre settepoteter av god kvalitet og hindre spredning av sykdom. Miniknoller skal derfor ikke gis videre, oppformert potet fra miniknollene kan ikke selges til noe annet enn til mat og skal heller ikke gis videre som settepotet.

De fire sortene er

  • Svart Valdres
  • Gamle raude fra Aurland
  • Tromøypotet
  • Rosenpotet

Du kan lese mer om disse fire sortene og de andre sortene som er i bevaring hos NIBIOs genbank for potet.

Bestilling

Du kan bestille miniknoller direkte fra Solhatt økologiske hagebruk sin nettbutikk.