Om oss

Norsk Bruksgenbank SA har som mål å oppformere og tilgjengeliggjøre eldre plantemateriale for praktisk dyrking og forskning.

Vi skal fremme bruk av eldre sorter der det er økonomisk bærekraftig, og arbeide for at sorter kan bli kommersielt interessante igjen. Vi skal være et formelt og synlig samarbeidsorgan for alle produsenter og dyrkere av norsk frø som naturlig hører hjemme i en bruksgenbank. Norges Vel driver sekretariatet for bruksgenbanken og Norsk Genressurssenter er observatør til styret.

Norsk Bruksgenbank ble etablert som et samvirke høsten 2018 av aktører som ønsker å ta vare på plantegenetisk materiale og sikre det genetiske mangfoldet i norske og nordiske sorter. Norsk Bruksgenbank er støttet av Landbruksdirektoratet og Sparebankstiftelsen DNB.

I dag er de fleste sorter som dyrkes importerte, men gjennom bruksgenbanken legges det til rette for å ta i bruk vår egen plantearv og styrke matmangfoldet. Det bidrar til matsikkerhet å ha egne sorter tilgjengelig for bruk, enten ved å benytte sortene som de er, eller som basis for utvikling av nye sorter.

Det ser også ut til at noen eldre sorter kan være mer robuste i møtet med klimaendringer og ekstremvær. Spesielt for eldre plantemateriale er det viktig å kunne undersøke og vurdere hvilke sorter som kan egne seg under nåværende og kommende forhold forårsaket av klimaendringene. Gjennom Bruksgenbankens arbeid vil også forbrukerne få et større mangfold av lokal mat å velge fra i butikkene.