Medeiere

Solhatt økologisk hagebruk AS

Solhatt økologisk hagebruk ble etablert i 2011 og har som hovedmål å øke produksjon og bruk av økologiske og biodynamiske hagebruksfrø i Norge. Vi startet med frøavl i 2012, og satser på eldre norske grønnsakssorter som ikke har vært tilgjengelig på mange år, men også på utenlandske sorter som egner seg bra til dyrking i Norge.

I 2016 ble det produsert frø av tilsammen 15 sorter av grønnsaker på 6 forskjellige gårder, og i 2020 satser Solhatt økologisk hagebruk på ikke mindre enn 40 sorter. Dette er unikt i norsk sammenheng!

Les mer om Solhatt Økologisk Hagebruk

Økologisk Spesialkorn DA

Økologisk Spesialkorn har som formål å drive utprøving, forsøksvirksomhet og produktutvikling for å finne kornarter og -sorter som passer til økologisk produksjon og forbruk.

Fokuset er på forskning og utvikling for å oppformere og vedlikeholde et kornmangfold med egenskaper som dyrkere, bakere og brukere finner interessante. At de er spennende, smakfulle, næringsrike og som er en del av vår historie og kulturarv. Selskapet ønsker å bidra til og sikre at bruksgenbanken til enhver tid sitter inne med korn som kan bestilles og prøves ut i i praksis.

Gullimunn AS

Gårdene Rølia, Bjerkem, Ner-Salberg, Fuldseth og Grandan Midtre på Innherred har slått seg sammen om å dyrke, male og selge økologisk urkorn – gamle kornsorter med uovertruffen kvalitet og næringsverdi.

Urkorn, eller kulturkorn er eldre kornsorter, som hvete, rug, bygg og havresorter, som ikke har vært utsatt for moderne foredling. Moderne kornsorter er foredlet fram for å tåle maskinell behandling, både på jordene og i bakeindustrien. De skal gi større avlinger og bedre bakekvalitet. Kvalitetsparameterne for moderne kornsorter har derfor vært volum og proteininnhold som gir en hard glutenstruktur for å sikre luftig bakeresultat.

Eldre kornsorter har ikke vært med på denne foredlingen, og har derfor de opprinnelige kvalitetene intakt, som høyt næringsinnhold, mykere glutenstruktur og mer smak.

Les mer om Gullimunn

Norges Vel

Norges Vel jobber for en fremtidsrettet og bærekraftig matsektor i Norge og internasjonalt. Vi engasjerer oss i hele verdikjeden for mat. Vi driver frem nye næringer og verdikjeder, skaper nettverk og klynger, og bidrar til å utvikle prosjekter, satsinger og enkeltgründere.

Våre satsingsområder er

  • Bærekraftig matproduksjon
  • Lokale mat- og kulturopplevelser
  • Samarbeid og samskaping

Norges Vel har en lang tradisjon med å fremme plantedyrking i norsk landbruk, og det var naturlig for oss å engasjere oss i etablering og eierskap i Norsk Bruksgenbank. Det går en viktig og lang tidslinje fra vårt arbeid på 1800-tallet for å introdusere nye sorter og arter i plantedyrkingen for å øke norsk matvareproduksjon, til etableringen av det moderne Frøsenteret på Hellerud i 1980.

Norges Vel bidro til å opprette en frøkontrollstasjon i 1883, et planteavlsutvalg i 1906 og Hellerud forsøks- og eliteavlsgård i 1950, der elite- og stamsædavl var i fokus. Fra 1980 hadde Frøsentralen på Hellerud ansvar for frø av eng- og beitevekster, men også frø til grøntanlegg, rotvekstfrø og diverse grønnsaksfrø.

Les mer om Norges Vel