Korn

Her kan du bestille frø av eldre kornsorter.

Den Nordiske genbanken, NordGen, inneholder i dag over 1 600 sorter og landsorter av korn. Små porsjoner av frø av disse er tilgjengelig for planteforedlere, forskere og andre brukere. For bønder som vil dyrke er det mulig å få større porsjoner fra bruksgenbanken.

Siden 2007 har gårdbruker Johan Swärd, en av våre fremste pionerer når det gjelder å undersøke egenskaper og ta i bruk de gamle norske og nordiske kornsortene, bygd opp og bevart kornbeholdningen i bruksgenbank for korn. Nå overføres dette arbeidet til Norsk Bruksgenbank, der Økologisk Spesialkorn DA og Norges Vel i samarbeid skal stå for oppformeringen, lagring og distribusjon av frø. 

I 2020 vil bestilling som tidligere år gjøres per e-post. Ta en titt på sortslisten nedenfor og send din bestilling til gardsmolla@gmail.com med følgende informasjon:

  • Sort
  • Mengde
  • Leveringsadresse
  • Navn og telefonnummer

*Noen sorter er begrenset i tilgang, dette får du svar på ved bestilling. Det sendes normalt ut pakker på 1-2 kg, men større volum kan forekomme om det er tilgang.

Pakkene sendes med postoppkrav, dvs. at mottaker betaler frakt etter postens enhver tid gjeldende satser (fra 220 – 547 kr, avhengig av vekt), samt en ekspedisjonskostnad på kr 175 per forsendelse ved henting av pakken. I ekspedisjonskostnaden inngår kundekontakt, emballasje, oppveiing, pakking, merking, kontorrekvisita og transport fram til posten for sending. Bestillingene samles opp og sendes ut i puljer, første utsending gjøres i siste halvdel av april. Bestill gjerne så tidlig som mulig.

Knappen nedenfor gir deg mulighet til å laste ned sortsliste med frø av korn som er tilgjengelig i Norsk Bruksgenbank.