Korn

Her kan du bestille frø av eldre kornsorter.

Den Nordiske genbanken, NordGen, inneholder i dag over 1 600 sorter og landsorter av korn. Små porsjoner av frø av disse er tilgjengelig for planteforedlere, forskere og andre brukere. For bønder som vil dyrke er det mulig å få større porsjoner fra bruksgenbanken.

Siden 2007 har gårdbruker Johan Swärd, en av våre fremste pionerer når det gjelder å undersøke egenskaper og ta i bruk de gamle norske og nordiske kornsortene, bygd opp og bevart kornbeholdningen i bruksgenbank for korn. Nå overføres dette arbeidet til Norsk Bruksgenbank, der Økologisk Spesialkorn DA og Norges Vel i samarbeid skal stå for oppformeringen, lagring og distribusjon av frø. 

Vi er i ferd med å utvikle et eget nettsted for bestilling av korn som skal være klar til bruk innen utgangen av 2022. Inntil da, ta en titt på sortslisten nedenfor og send din bestilling til info@norskbruksgenbank.no med følgende informasjon:

  • Sort
  • Mengde
  • Leveringsadresse
  • Navn og telefonnummer

*Noen sorter er begrenset i tilgang eller under oppformering, dette får du svar på ved bestilling. Det sendes normalt ut pakker på 0,2-2 kg, men større volum kan forekomme om det er tilgang.

I 2022 tar vi kr 350 i ekspedisjonsgebyr, + kr 50 for hver sort utover den første. I ekspedisjonskostnaden inngår kundekontakt, emballasje, oppveiing, pakking, merking, kontorrekvisita og transport fram til posten for sending. I tillegg kommer frakt med Posten som koster fra kr 50 – kr 129. Bestillingene samles opp og sendes ut i puljer, første utsending gjøres i siste halvdel av april. Bestill gjerne så tidlig som mulig.

Knappen nedenfor gir deg mulighet til å laste ned sortsliste med frø av korn som er tilgjengelig i Norsk Bruksgenbank.