Grønnsaker

Brytsukkerert Aslaug. Foto: Solhatt Økologisk Hagebruk

Her kan du bestille frø av eldre grønnsakssorter.

I flere århundre har det blitt avlet frø av grønnsaker i Norge. Men i dag finnes det ingen sortsutvikling og nærmest ingen frøavl i Norge.

Avviklingen av Frøsenteret på Hellerud tidlig på 2000-tallet betydde i praksis slutten på sortsutvikling innen grønnsaker. Bortsett fra såvare av nepe og kålrot finnes det nesten ikke norskprodusert såvare av grønnsaker på markedet i dag. Mesteparten av grønnsaksfrøene, også det som pakkes til hobbymarkedet, kommer fra utlandet.

I den nordiske genbanken NordGen bevares det ca. 250 sorter av grønnsaker og urter som stammer fra Norge. Men disse sortene er kun tilgjengelig i begrensede mengder. Solhatt økologisk hagebruk startet med frøavl av grønnsaker i 2012, og satser blant annet på eldre norske sorter av grønnsaker som ikke har vært tilgjengelig på mange år.

Knappen nedenfor leder til Solhatts nettbutikk der du kan bestille frø fra norske kulturarvsorter av grønnsaker.
Ønsker du større mengder enn porsjonsposer? Kontakt gjerne Solhatt på e-post: info@solhatt.no.