Fagstoff

3 innlegg

Matsikkerhet og Norsk selvforsyning

Norge er i stor grad selvforsynt når det gjelder kjøtt, mens den er klart lavere – og fallende – for planteprodukter. Mellom 2005 og 2013 ble selvforsyningsgraden for planteprodukter redusert fra 52 til 46 prosent. Les mer om dette på regjeringens nettside

Bruksgenbanker i Europa – hva, hvem og hvordan?

Hva er bevaring av plantemangfold og hva er en bruksgenbank? Hvordan kan plantemangfoldet i landbruket økes via bruksgenbanker? Fridtjof Nansen Institutt og Norges Vels seminar om bruksgenbanker i Europa belyste både disse og flere spørsmål. Les mer i denne artikkelen fra Agropub