Bli med

Norsk Bruksgenbank har som mål å oppformere og tilgjengeliggjøre plantemateriale i større skala for dyrking og forskning. Spesielt for eldre planter er det viktig å kunne undersøke og vurdere hvilke sorter som kan egne seg under nye forhold forårsaket av klimaendringene.

Naturmangfold er grunnlaget for naturens mange kretsløp. Uten fungerende kretsløp vil livsgrunnlaget på jorden bli betydelig dårligere. Naturmangfoldet står i dag under et enormt press, på grunn av befolkningsvekst og stadig økende behov for vann, mat og energi. En rekke arter og naturtyper er truet av utrydding – både globalt og i Norge.

Fra begynnelsen av forrige århundre har moderne planteforedling og nye sorter gradvis overtatt for de gamle landsortene. Levetiden for nye sorter har blitt stadig kortere, og derfor har både landsorter og nyere sorter fra 1900-tallet blitt borte. Norge er i dag helt avhengig av utenlandske grønnsakssorter der rettighetene ofte tilhører multinasjonale frøselskaper.

Gamle, norske sorter av plantemateriale kan ha gode egenskaper og være resistente mot enkelte sykdommer. Dette ønsker Norsk Bruksgenbank å finne ut av gjennom å dyrke sortene på egne felt.

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli medeier eller bidra på annet vis.

I dag er Solhatt økologisk hagebruk AS, Økologisk Spesialkorn DA, Gullimunn AS og Det Kongelige Selskap for Norges Vel medeiere i Norsk Bruksgenbank.