Cornelius Van Blerk

3 innlegg

Nominasjoner til PLANTEARVEN-prisen 2021

Norsk genressurssenter dele ut PLANTEARVEN-prisen, som er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge. PLANTEARVEN-prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestefull innsats innen bevaring og bruk av bevaringsverdig, norsk plantemateriale. Nominasjon av […]

Det avgjørende mangfoldet av matplanter

Til tross for enorm variasjon, er det kun 200 plantearter som blir dyrka i noe særlig grad i landbruket i dag, og bare et knippe av disse utgjør brorparten av maten vi spiser. Så lite som ni arter utgjør nesten 70 prosent av det som dyrkes på verdensbasis. De siste […]