Disse potetene er helt unike!

Nå tilbyr Norsk Bruksgenbank fire eldre norske potetsorter for dyrking. Dette er helt unike poteter som ikke finnes på markedet fra før, med en spesiell historie, utseende og smak.

Det er Solhatt økologisk hagebruk, som også er medeier i Norsk bruksgenbank, som distribuerer miniknoller av disse sortene for oppformering.

Alle potetfoto: Potetbonde Fredrik Magnussen

Hånd med poteter av typen Gamle raude fra Aurland

I Norge har vi bevart rundt 200 gamle potetsorter. Mange av sortene er av utenlandsk opprinnelse og noen er utviklet i Norge. En del av sortene er fortsatt dyrket på gårder i området der de har vært i flere generasjoner og er tilpasset lokalt klima og bruk.

– Mange eldre husker fortsatt at smaken på poten var annerledes i barndommen, at en spesiell sort var særlig god å varme opp dagen etter den ble kokt, eller til potetlefser. Potet er norsk matkultur, og kan produseres i hele Norge, sier Anne Strøm Prestvik som leder Norges Vels arbeid med Norsk Bruksgenbank.

Formeres fra knoller

Potet formeres fra knoller, og for å bevare en sort må den derfor dyrkes regelmessig, i motsetning til matplanter fra frø som kan fryses ned.

– Mange gamle sorter har nok blitt borte fordi folk sluttet å dyrke dem. Over tid vil nemlig potet utvikle sykdommer som gjør at avlingene blir mindre. Når det ikke er frisk settepotet å få tak, står sorten i fare for å forsvinne helt, forteller Anne.

216 sorter i NIBIOs potetgenbank

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kan ta imot gamle sorter og rense dem for virus. NIBIO bevarer i dag rundt 216 gamle sorter i sin potetgenbank og arbeider med å kartlegge sortene. Fra potetgenbanken kan friskt plantemateriale sendes til Overhalla Klonavlssenter som produserer friske miniknoller.

– At sortene er bevart, betyr likevel ikke at de er tilgjengelige for potetdyrkere eller forbrukere. Det finnes noen få unntak, men i praksis vil en potetbonde ikke få tak i settepotet fra eldre sorter. Dette ønsker vi i Norsk bruksgenbank å gjøre noe med!

Nå kommer fire eldre sorter på markedet

Med tilskudd fra Landbruksdirektoratets genressursmidler, og sammen med Overhalla Klonavlssenter og Norsk genressurssenter, vil Norsk bruksgenbank tilby miniknoller av fire eldre potetsorter til småskala potet- og grønnsaksprodusenter våren 2024.

De fire sortene er:

  • Svart Valdres
  • Gamle raude fra Aurland
  • Tromøypotet
  • Rosenpotet

Du kan lese mer om disse fire sortene og over 200 andre sorter som er bevart i NIBIOs genbank for potet.

Miniknoller må oppformeres for salgbar avling

Miniknoller er små settepoteter dyrket hydroponisk i veksthus fra vevskulturplanter som er fri for virus og andre potetsykdommer. 

– Miniknoller er – som navnet tilsier – svært små. Knollene må derfor oppformeres over minst en sesong, men helst to, før det blir noen salgbar avling. Men etter oppformering har du et unikt produkt som ikke finnes på markedet fra før, med en spesiell historie, utseende og smak, sier Jasper Kroon i Solhatt økologiske hagebruk.

Bestill miniknoller direkte fra Solhatt økologisk sin nettbutikk

For småskala produsenter

– Vi ser for oss at å oppformere og selge matpotet fra miniknoller av eldre sorter vil passe småskala potet- og grønnsaksprodusenter best, da direktesalg vil gi mulighet for en høyere utsalgspris. Noen av de eldre sortene er også mer utsatt for potetsykdommer, som gjør at de helst bør dyrkes på steder der smittepresset er lavt. Oppformering vil også kreve tålmodighet og innebærer noe risiko for at salgbar avling og dermed inntekt blir lavere enn forventet, sier Jasper.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om Norsk bruksgenbanks potetprosjekt!