Matsikkerhet og Norsk selvforsyning

barnehånd som holder rødbeter

Matsikkerheit dreier seg om at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat – i krisetider òg.

Befolkningsvekst, klimaendringar, press på naturressursar og stigande råvareprisar dei siste åra har satt matsikkerhet høgt på dagsorden – både i Noreg og internasjonalt.

Les mer om dette på regjeringens nettside