Nominasjoner til PLANTEARVEN-prisen 2021

Norsk genressurssenter dele ut PLANTEARVEN-prisen, som er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge.

PLANTEARVEN-prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestefull innsats innen bevaring og bruk av bevaringsverdig, norsk plantemateriale. Nominasjon av kandidater til prisen kan gjøres av alle, ved å fylle inn det vedlagte nominasjonsskjemaet og sende det tilbake til linn.nilsen@nibio.no innen 8. oktober 2021.

Dere finner mer informasjon om denne prisen på PLANTEARVEN-prisens nettsider, samt på vedlagte nominasjonsskjemaet. Selve prisen vil deles ut på et genressursseminar på Kringler Gjestegård, 11 november 2021.