Dagsarkiv: 1. juli 2021

1 innlegg

Nominasjoner til PLANTEARVEN-prisen 2021

Norsk genressurssenter dele ut PLANTEARVEN-prisen, som er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge. PLANTEARVEN-prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestefull innsats innen bevaring og bruk av bevaringsverdig, norsk plantemateriale. Nominasjon av […]