Imponerende kornmangfold på Hellerud gård

11. august 2020 kunne Anders Næss ønske velkommen til markdag på Norsk Bruksgenbanks demofelt på Hellerud gård i Lillestrøm kommune. Demofeltet er Norges største i antall og variasjon av høsthvete og speltsorter med Nordisk og Europeisk opprinnelse.

– Formålet med demonstrasjonsfeltet er å vise frem en stor variasjon av kornsorter. Feltet ble etablert i forbindelse med Nordisk kornkonferanse som dessverre måtte avlyses. Men når kornet allikevel står her, var det en fin mulighet til å invitere til visning i mindre skala, sier Anders Næss som er styremedlem i Norsk Bruksgenbank.

Over 150 høst- og vårkornsorter

Alt i alt kunne de fremmøtte ta i øyesyn over 150 høst- og vårkornsorter hos Norges Vel på Hellerud.

Vi som deltok fikk økt vår kompetanse på korn, blant annet om bestøvingsmetoder, krysning og utvikling av kornsorter og forskjellen på spelthvete og brødhvete. At kornsortene har forskjellig utseende kunne vi med selvsyn se, men vi fikk også vite at deres forskjellige kvaliteter blant annet er tilpasset de lokale dyrkingsstedene de kommer fra.  

Den bevaringsverdige urkornsorten Dala landhvete var også med i demofeltet på Hellerud.

Søker sorter som er velegnet for økologisk dyrking

Mye av materialet er funnet frem fordi man søker etter sorter som egner seg for økologisk dyrking eller har spesielle egenskaper som forbrukerne etterspør.

Det er etablert et felt for høstsorter og et for vårsorter, begge økologiske.

– Kornet er sådd i felter på 10 kvadratmeter på et område for økologisk drift, sier Erik Berger som er landbruksforvalter i Norges Vel.

Stort mangfold gjennom bruksgenbanker

Kornfeltet representerer noe av det store mangfoldet som har kommet frem i arbeidet med å etablere nasjonale bruksgenbanker. Ved å etablere et demofelt får vi også testet ut hvordan deler av dette mangfoldet presterer under norske forhold. I feltet inngår både moderne sortsmateriale og eldre sortsmateriale for å sammenligne hvordan alle sortene presterer under ellers like forhold.

– En genbank tar vare på korn i små mengder for fremtiden og for forskning. En bruksgenbank arbeider for å gjøre kornet kommersielt interessant her og nå – for bønder å dyrke, bakere å bake og forbrukere å kjøpe og spise, sier Anders Næss.

Her kan du lese mer om prosjektet