Matsikkerhet og Norsk selvforsyning

Norge er i stor grad selvforsynt når det gjelder kjøtt, mens den er klart lavere – og fallende – for planteprodukter. Mellom 2005 og 2013 ble selvforsyningsgraden for planteprodukter redusert fra 52 til 46 prosent.

Les mer om dette på regjeringens nettside