Bruksgenbanker i Europa – hva, hvem og hvordan?

Hva er bevaring av plantemangfold og hva er en bruksgenbank? Hvordan kan plantemangfoldet i landbruket økes via bruksgenbanker? Fridtjof Nansen Institutt og Norges Vels seminar om bruksgenbanker i Europa belyste både disse og flere spørsmål.

Les mer i denne artikkelen fra Agropub