Plantemangfold – en forsikring om mat i fremtiden

Tap av biologisk mangfold er en av de største truslene mot matsikkerheten. Derfor tar vi frem igjen eldre norske og nordiske plantesorter som har andre egenskaper enn dagens sorter. Norsk Bruksgenbank tar vare på plantegenetisk materiale og sikrer genetisk mangfold i norske sorter.

Disse plantesortene kan bidra til både matsikkerhet, nye næringsmuligheter og økt mangfold til forbrukerne. Vi skal være et formelt og synlig samarbeidsorgan for alle produsenter og dyrkere av norske frø som naturlig hører hjemme i en bruksgenbank.