Plantemangfold – en forsikring om mat i fremtiden

Tap av biologisk mangfold er en av de største truslene mot matsikkerheten. Derfor tar vi frem igjen eldre norske og nordiske plantesorter som har andre egenskaper enn dagens sorter. Norsk Bruksgenbank tar vare på plantegenetisk materiale og sikrer genetisk mangfold i norske sorter.

Disse plantesortene kan bidra til både matsikkerhet, nye næringsmuligheter og økt mangfold til forbrukerne. Vi skal være et formelt og synlig samarbeidsorgan for alle produsenter og dyrkere av norske frø som naturlig hører hjemme i en bruksgenbank.

Mann overrekker bilde til kvinne

Vibekke fikk plantearven-prisen

Vi gratulerer botaniker Vibekke Vange som har fått PLANTEARVEN-prisen for 2021 for sitt arbeid med bevaring og bruk av genetisk plantemangfold. Vibekke Vange ble overrasket med …
Les mer

Nominasjoner til PLANTEARVEN-prisen 2021

Norsk genressurssenter dele ut PLANTEARVEN-prisen, som er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge. PLANTEARVEN-prisen …
Les mer